Szkoła pływania FalaGrafik

Grafik zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Mały basen

grupa początkująca
grupa kontynuująca
grupa zorganizowana z przedszkola lub szkoły

godz poniedziałek godz wtorek godz środa godz czwartek godz piątek godz sobota godz niedziela
10:00 Szkoły 10:00 niemowlęta 10:00 Szkoły 10:00 niemowlęta 10:00 Szkoły 10:00 dzieci 4-6 10:00 dzieci 4-6
10:45 Szkoły 10:30 niemowlęta 10:45 Szkoły 10:30 niemowlęta 10:45 Szkoły 10:45 dzieci 7-9 10:45 dzieci 4-6
11:30 Szkoły 11:00 dzieci 1-2 11:30 Szkoły 11:00 dzieci 1-2 11:30 Szkoły 11:30 dzieci 4-6 11:30 dzieci 7-9
12:15 Szkoły 11:30 niemowlęta 12:15 Szkoły 11:30 niemowlęta 12:15 Szkoły 12:15 dzieci 7-9 12:15 dzieci 4-6
13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 dzieci 4-6 13:00 dzieci 4-9 odrabianie zajęć
13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 14:00 dzieci 2-4 odrabianie zajęć 14:00 dzieci 3-4
14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 dzieci 0-2 odrabianie zajęć 14:30 dzieci 2-3
15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:00 niemowlęta 15:00 dzieci 1-2
16:00 dzieci 4-6 16:00 niemowlęta 16:00 dzieci 4-6 16:00 dzieci 3-4 16:00 dzieci 4-9 odrabianie zajęć 15:30 niemowlęta 15:30 dzieci 1-2
16:30 dzieci 1-2 16:30 dzieci 2-3 16:00 niemowlęta 16:00 niemowlęta
16:45 dzieci 4-6 17:00 dzieci 2-3 16:45 dzieci 4-6 17:00 dzieci 1-2 16:45 dzieci 4-6 16:30 dzieci 2-3 16:30 niemowlęta
17:30 dzieci 7-9 17:30 dzieci 3-4 17:30 dzieci 4-6 17:30 dzieci 1-2 17:30 dzieci 4-6 17:00 dzieci 3-4 17:00 dzieci 0-2 odrabianie zajęć
17:30 dzieci 3-4 17:30 dzieci 2-4 odrabianie zajęć
18:15 dzieci 7-9 18:00 dzieci 3-4 18:15 dzieci 7-9 18:00 dzieci 1-2 18:15 dzieci 7-9 18:00 18:00
18:30 dzieci 3-4 18:30 niemowlęta 18:30 18:30

Duży basen

grupa początkująca
grupa kontynuująca
grupa zorganizowana z przedszkola lub szkoły

godz poniedziałek godz wtorek godz środa godz czwartek godz piątek godz sobota godz niedziela
TOR 1
09:15 Szkoły 09:15 Szkoły 09:15 Szkoły 09:15 Szkoły 09:15 Szkoły 09:15 dzieci 7-9 09:15 dzieci 7-9
10:00 Szkoły 10:00 Szkoły 10:00 Szkoły 10:00 Szkoły 10:00 Szkoły 10:00 dzieci 10-12 10:00 dzieci 7-9
10:45 Szkoły 10:45 Szkoły 10:45 Szkoły 10:45 Szkoły 10:45 Szkoły 10:45 dzieci 13-15 10:45 dzieci 13-15
11:30 Szkoły 11:30 Szkoły 11:30 Szkoły 11:30 Szkoły 11:30 Szkoły 11:30 dzieci 7-9 11:30 dzieci 10-12
12:15 Szkoły 12:15 Szkoły 12:15 Szkoły 12:15 Szkoły 12:15 Szkoły 12:15 dzieci 10-12 12:15 dzieci 7-9
13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 Szkoły 13:00 dzieci 10-12 13:00 dzieci 7-9
13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 Szkoły 13:45 dzieci 7-9 13:45 dzieci 7-9
14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 Szkoły 14:30 dzieci 7-9 14:30 dzieci 10-12 odrabianie zajęć
15:15 szkoły 15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:15 Szkoły 15:15 szkoły 15:15 15:15
16:00 dzieci 10-12 16:00 dzieci 7-9 16:00 dzieci 7-9 16:00 dzieci 7-9 16:00 dzieci 10-12 16:00 16:00
16:45 dzieci 10-12 16:45 dzieci 10-12 16:45 dzieci 7-9 16:45 dzieci 7-9 16:45 dzieci 10-12 16:45 16:45
17:30 dzieci 10-12 17:30 dzieci 10-12 17:30 dzieci 7-9 17:30 dzieci 7-9 17:30 dzieci 7-9 17:30 17:30
18:15 dzieci 13-15 18:15 dzieci 7-9 18:15 dzieci 13-15 18:15 dzieci 7-9 18:15 dzieci 7-9 18:15 18:15
TOR 2
16:00 dzieci 7-9 odrabianie zajęć
16:45 dzieci 7-9 odrabianie zajęć
17:30 dzieci 10-12 odrabianie zajęć
18:15 dzieci 10-12 odrabianie zajęć

 
Grafik kursu wiosennego zostanie podany w dniu 22 marca 2021 r.