Szkoła pływania FalaZapisy
Oświadczam, żę zapoznałem(am) się z Regulaminem Szkoły Pływania Fala i akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika zajęć nauki pływania w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fala Sp. z o.o., ul. Rogowska 52a, 54-440 Wrocław. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – telefonicznie pod nr 508 315 272 lub na adres e-mail: rogowska@szkolaplywaniafala.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz zapewnienia możliwości wygodnego dokonania zgłoszenia na cykliczne zajęcia nauki pływania oferowane przez Fala Sp. z o.o. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wygodnego dokonania zgłoszenia na zajęcia nauki pływania lub nawiązania kontaktu.