Szkoła pływania FalaZapisy

Zapisy

W celu zapisania się na wybrany kurs nauki lub doskonalenia pływania prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Pływania FALA, Regulaminem Obiektu i Pływalni 'Fitness Academy Rogowska' we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu akceptuję jego warunkiOświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Pływania FALA, Regulaminem Obiektu i Pływalni 'Fitness Academy Rogowska' we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania na pływalni w Fitness Academy Rogowska przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika kursu nauki pływania w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Zgłoszenie będzie ważne gdy zostaną zaznaczone wszystkie "OŚWIADCZENIA" i "ZGODY"
oraz zostaną wypełnione wszystkie pola z wyjątkiem pola "Uwagi".

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest FALA Sp. z o.o., ul. Rogowska 52a, 54-440 Wrocław
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych - telefonicznie: 71 355 11 84 lub na adres e-mail: biuro@szkolaplywaniafala.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie umowy - zapewnienie możliwości wygodnego dokonana zgłoszenia na cykliczne zajęcia o charakterze szkoleniowym lub sportowym oferowanych przez FALA Sp. z o.o.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wygodnego dokonana zgłoszenia na zajęcia lub nawiązania kontaktu.