Szkoła pływania FalaZapisy

Zapisy

W celu zapisania się na wybrany kurs nauki lub doskonalenia pływania prosimy o wypełnienie poniższego formularza.


Oświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Pływania FALA, Regulaminem Obiektu i Pływalni 'Fitness Academy Rogowska' we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu akceptuję jego warunkiOświadczam, że w imieniu własnym i zgłoszonego przeze mnie uczestnika kursu nauki pływania zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Pływania FALA, Regulaminem Obiektu i Pływalni 'Fitness Academy Rogowska' we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań zgłoszonego przez mnie dziecka do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania na pływalni w Fitness Academy Rogowska przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej oraz uczestnika kursu nauki pływania w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Zgłoszenie będzie ważne gdy zostaną zaznaczone wszystkie "OŚWIADCZENIA" i "ZGODY"
oraz zostaną wypełnione wszystkie pola z wyjątkiem pola "Uwagi".